Index                                  
Rtm. Witold Pilecki "Raporty Witolda" - "Witold's Reports"
KL Auschwitz-Birkenau - documents, Dokumetenkopien
           Konstanty Piekarski "Escaping Hell"          
        Konstanty Piekarski "Umykając piekłu"        
Antoni Caputa "Z Pietrzykowic w szeroki swiat"
             Rajmund Pierzchajło - Auschwitz survivor             
             Stefan Świszczowski "My Father"             
           Klisze pamięci - Labirynty Mariana Kołodzieja           
Rtm. Witold Pilecki "Raporty Witolda" - "Witold's Reports"
Witold Pilecki, żołnierz Piłsudskiego, uczestnik wojny w 1920 roku z Rosją bolszewicką, żołnierz Września 1939 roku, oficer AK, dobrowolny więzień obozu zagłady w Auschwitz, organizator ruchu oporu w Auschwitz-Oświęcim, uciekinier z obozu, żołnierz Powstania Warszawskiego, jeniec oflagów i żołnierz II Korpusu we Włoszech. Po powrocie do Kraju skazany na śmierć przez rząd sowiecko-komunistyczny w Polsce - wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Zginął za wolną Polskę a zwłoki jego pogrzebano gdzieś na wysypisku śmieci, tam prochy bohatera pozostaja NN - nieznane i nierozpoznane. [128 stron]
KL Auschwitz-Birkenau - Dokumenty, Dokumetarische, Documents
The majority of documents are in Polish but some are translated into German, French and English. One of documents is related to the Open Letter published by Józef Reszka (former prisoner of Birkenau and President of Polish Association of Former Political Prisoners of Nazi and Soviet Concentration Camps) and Stefan Pągowski. The Letter asks a fundamental but still unanswered question - "How many people were killed in KL Auschwitz-Birkenau?" Other documents include "Piekarski's Report from Auschwitz" - July/August 1943 and eye witness' testimonies of St. Maximilian Kolbe's sacrifice.
Kon Piekarski "Escaping Hell" 
The story of a Polish Underground Officer (AK) in Auschwitz and Buchenwald. Kon Piekarski was a Pole and a soldier. He was wounded during the German invasion of Poland in September 1939; then his division was captured by the Soviet Red Army which invaded Poland on the 17th of September 1939, but he was able to escape and immediately join the Polish Resistance Organization. He was arrested by Gestapo, tortured and sent to Auschwitz in September 1940. [254 pages]
Konstanty Piekarski "Umykając piekłu"    Zamówienie książki
Autor byl Polakiem, ranny we wrześniu 1939 roku, po zagarnięciu Jego Oddziału Artylerii Konnej przez Armię Czerwoną ucieka do Generalnej Guberni i zaczyna działać w AK. Zostaje aresztowany przez Gestapo i po ciężkich przesłuchaniach wysłany we wrześniu 1940 roku do Auschwitz gdzie współorganizuje jeden z oddziałów Armii Krajowej - dowodzonych przez legendarnego rotmistrza Witolda Pileckiego [stron 254]
Tłumaczenie: Stefan Poniecki  Edycja:  Katarzyna Mąkowska, Kazimierz Klimek, Krystyna Konwisorz  Copyright by Konstanty Piekarski Memorial Foundation
Antoni Caputa "Z Pietrzykowic w szeroki świat" 
Antoni Caputa urodził się w Pietrzykowicach koło Krakowa. Był żołnierzem Września i więźniem trzech obozów koncentracyjnych łącznie z Auschwitz, dokąd został przewieziony w czerwcu 1940r. Po wojnie przyjeżdża do Kanady i osiedla się w Kitchener, Ontario, gdzie pracuje i działa społecznie w środowisku polonijnym. [str. 143]
Edycja: Kazimierz Klimek
Holocaust horrors couldn't break the spirit of Auschwitz survivor
Rajmund Pierzchajło didn't expect to last more than two weeks in Auschwitz. Heinrich Himmler ordered the establishment of the first camp in April, 1940, and the first transport of 728 Polish political prisoners arrived in June. The camp was built near the Polish town of Oswiecim, 40 kilometres from Krakow. "No one was said to survive there longer than two weeks," says Pierzchajło. "I wasn't yet 21 and decided I was going to live longer, even if it was only a few days. I would then send a letter to my mother and she would be proud of me."      [five pages]
Stefan Świszczowski "My Father"
There is no information about why he was arrested in July 1941. There was only a short investigation, no trial, and then a sentence to go to the Concentration Camp for an unspecified amount of time. And all who were in the Cracow prison with him were treated in the same way. At this time many people from the educated class were arrested and even only a small suspicion about underground activity was a good reason for the occupants to send people to camps."     [two pages]
Klisze pamięci - The Labyrinths ° Labyrinthe ° Labirynty Mariana Kołodzieja
MARIAN KOŁODZIEJ - artysta plastyk, wybitny polski scenograf. Był więźniem nr 432 obozu KL-Auschwitz-Birkenau od pierwszego dnia jego istnienia (14 czerwca 1940 r.) do końca. Na temat obozowej przeszłości milczał przez 50 lata swojego życia. W połowie lat 90-tych, wskutek choroby odczuł moc slów poety Herberta: "Ocalałes nie po to, żeby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo". Dziś żyje i tworzy w Gdańsku. Poprzez swoje słowa-obrazy, tworzące klisze pamięci, wprowadza nas w labirynty wspomnień o tym, co przeżył i czego doświadczał.

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation
                                  Index                                  
Radek "Dwieście kartek wyrwanych z młodości"
K. Karlsbad (Radek) "Pages Torn From My Youth"
           Woldenberg POW Camp for Polish Officers          
Rtm. Witold Pilecki "Raporty Witolda" - "Witold's Reports"
Kazimierz Karlsbad "Radek" - "Dwieście kartek wyrwanych z młodości"
"...Autor tych wspomnień w chwili wybuchu wojny 1939r. był uczniem Gimnazjum w Węgrowie. Do konspiracji i walki podziemnej włączył się od pierwszych dni okupacji. I - jak we wszystkim co robił - oddał się tej działalności bez reszty. Kolportował prasę podziemną, organizował zdobywanie broni,uczestniczył w szkoleniach wojskowych, nade wszystko jednak cenił sobie udział w akcjach dywersyjnych, w walce. Znany był w środowisku akowskim z brawurowej odwagi i prawości. Był wiernym w przyjaźni kolegą. W czasie akcji "Burza" dowodził drużyną...."      [stron 246]
Edycja: Kazimierz Klimek
Kazimierz Karlsbad "Radek" - " Pages Torn From My Youth"
This book is more than a war story. It is a remarkable record of the heroism of the human spirit, the resilience of a nation, and the testing and tempering of youth in the crucible of the Second World War. Radek was a high school student when Germany invaded Poland. He immediately joined the resistance movement, tenaciously engaging in the guerrilla war against German occupation forces. Later, when Soviet enslavement replaced German terror, Radek's activity in the resistance continued for another five years. Hunted by the KGB, he escaped to Berlin and later to West Germany. Eventually Radek emigrated to Canada where he settled permanently.    [246 pages]
Woldenberg POW Camp for Polish Officers      [Album 14 pages]
The lithographic album titled "POW Camp II C" presented on this page is a unique hand made collection of drawings showing snapshots of the POWs' every-day life. Moments of grief, hopelessness, annoyances, times of yearning and sadness with rare moments of joy were captured and immortalized in the album by the Oflag's camp artists. The album was brought from the camp after liberation in 1945 by my father, Roman Wójciak, who was a POW in the camp for nearly 6 years. This album was handed to my mother in 1945 as an engagement gift by my father, right after the end of the war in 1945. As a family memory recollection, the album was preserved and taken to Canada, where I moved with my family as a professional in 1993.     Janusz Wójciak
Rtm. Witold Pilecki "Raport Witolda"  - "Witold's Raport"
Witold Pilecki, żołnierz Piłsudskiego, uczestnik wojny w 1920 roku z Rosją bolszewicką, żołnierz Września 1939 roku, oficer AK, dobrowolny więzień obozu zagłady w Auschwitz, organizator ruchu oporu w Auschwitz-Oświęcim, uciekinier z obozu, żołnierz Powstania Warszawskiego, jeniec oflagów i żołnierz II Korpusu we Włoszech. Po powrocie do Kraju skazany na śmierć przez rząd sowiecko-komunistyczny w Polsce - wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Zginął za wolną Polskę a zwłoki jego pogrzebano gdzieś na wysypisku śmieci, tam prochy bohatera pozostaja NN - nieznane i nierozpoznane. [128 stron]

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation

                                              Index                                              
     "Reminiscencje o Katyniu"  film - relacje świadków     
                    "Katyń"  Wiersz Czesława Mędrka                    
"Golgota Wschodu"   film-wywiad z Ks. Z. Peszkowskim
"Reminiscencje o Katyniu" 
W filmie dokumentalnym swoje refleksje na temat Katynia przekazuje Joanna Nadgrodkiewicz, córka oficera zamordowanego w Katyniu, Maciej Bijak którego Dziadek zginął w Katyniu i Maria Skarżynska - Ojciec jej był przewodniczącym komisji Polskiego Czerwonego Krzyża, która badała miejsce zbrodni katyńskiej w 1943 roku.
W filmie wykorzystano archiwalne filmy niemieckie i sowieckie.
   [33:24min]
Realizacja   Zespół Fundacji im. Konstantego Piekarskiego i TV Foka: Grzegorz Dębicki, Andrzej Bukowicki, Wojciech Grabowski, Maciej Urbańczyk
Czesław Mędrek wiersz pt. "Katyń"       Calgary, 1985 rok
...Po strzale w tył głowy, pchnięci w dól kolanem,
Z workami na głowach, związani sznurami,
Las katyński do dziś dźwięczy ich wezwaniem:
"Matko! Polsko Święta nie giń razem z nami".
"Golgota Wschodu"    Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
Film jest dramatyczną relacją naocznego świadka, Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego, tragicznych losów polskich jeńców w Sowieckich obozach zagłady: Charkowie, Miednoje i Katyniu. Dzieli się również swoimi uwagami na temat ciągle niezałatwionej sprawy osądzenia mordu dokonanego przez Rząd Sowiecki na polskim narodzie, tragedii milionów Polaków wywiezionych na "nieludzką ziemię" oraz niesprawiedliwości i znieczulicy panującej na Zachodzie, która przyczynia się, że zbrodnie takie pozostają ciągle nierozliczone, mordercy nieosądzeni a krzywdy rodzin i bliskich są nie naprawione.
Realizacja   Zespół Fundacji im. Konstantego Piekarskiego i TV Foka: Andrzej Bukowicki i Wojciech Grabowski
Warszawa-Calgary 2002-2003 [33:03min]

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation

                                  Index                                  
      Konstanty (Kot) Piekarski "Umykając piekłu"      
      Stanisław Swianiewicz "In the Shadow of Katyń"      
      Jerzy Pawłowski "Najdłuższy pojedynek"      
Konstanty Piekarski "Umykając piekłu"   
Autor byl Polakiem, ranny we wrześniu 1939 roku, po zagarnięciu Jego Oddziału Artylerii Konnej przez Armię Czerwoną ucieka do Generalnej Guberni i zaczyna działać w AK. Zostaje aresztowany przez Gestapo i po ciężkich przesłuchaniach wysłany, jednym z pierwszych transportów, do Auschwitz gdzie współorganizuje wśród więźniów jeden z oddziałów Armii Krajowej - dowodzonych przez legendarnego rotmistrza Witolda Pileckiego [stron 254]
Tłumaczenie: Stefan Poniecki  Edycja:  Katarzyna Mąkowska, Kazimierz Klimek, Krystyna Konwisorz  Copyright by Konstanty Piekarski Memorial Foundation
Stanisław Swianiewicz "In the Shadow of Katyń - Stalin's Terror"
Scholar and Soldier - as an officer in the Polish Army, he was captured by the Soviets in September 1939. In April 1940 he was brought to the vicinity of the Katyn Forest where the execution of Polish officers was taking place. Before the war Stanislaw was researching the economies of totalitarian countries and his expert knowledge of German economy caught the interest of his Soviet captars. He was recalled from the Katyn Forest to Moscow where he was interrogated and sentenced to forced labour in the GULAG. His survival of death from starvation and exhaustion and subsequent escape from the claws of the NKVD makes for fascinating reading. After having regained his freedom in August 1942, he joined the Polish army under British commnand in the Middle East. After the war he returned to his scholarly work and taught at universities in England, Indonesia, Canada and the U.S.A.    [288 pages]
Jerzy Pawłowski "Najdłuższy pojedynek"
Jerzy Pawłowski, mistrz olimpijski i mistrz świata w szabli, triumfator największych turniejów szermierczych, skazany na 25 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz CIA, po raz pierwszy mówi o powodach i przebiegu swojej współpracy z wywiadem amerykańskim oraz o swoim życiu po uwolnieniu    [316 stron]

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation

Please send this form to Bunker to Bunker Publishing
or buy directly from Witold Swianiewicz
wiazyn@gulfislands.com

Soft Cover, 6"x9", 288 pages, illustrated with photos and maps $24.95(Cnd) $20.00(US) £12.95(UK)

RETURN

Jerzy Pawłowski "Najdłuższy pojedynek"

cena $12.00(Cnd) + koszta przysyłki $5.00(Cnd)

Czek lub Money Order (wypisany na Konstanty Piekarski Memorial Foundation) należy przesłać na:

      Bonifacy Pulwicki
      650 - 26 Avenue NW
      Calgary, Alberta
      T2M 2E5
      Canada

Posiadamy ograniczoną ilość egzemplarzy z autografem autora

Więcej informacji: Bonifacy Pulwicki pulwicki@shaw.ca
tel. Kanada-403-289-9033

RETURN

Miłość i Odpowiedzialność
To szczególnie zaniedbany temat i dlatego ważnym powinno być, nie tylko dla młodzieży, ale i dla "dorosłych", by starali się zgłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Zbłąkane serce powinno znaleźć drogę prawdy i ustrzec się błędów, pamiętając o niezaniedbywaniu rozumu. By odnaleźć sens naszego życia oraz potrzebę i wagę miłości - konsekrowanej, małżeńskiej, osób samotnych - dobrze zapoznać się z przemyśleniami naszego Papieża Jana Pawła II: "Miłość i odpowiedzialność", "List do rodzin", "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich", "Osoba i czyn". Na początek godna polecenia jest książka ks. Mieczysława Malińskiego "Zanim powiesz kocham...". Przedstawione materiały będą sukcesywnie uzupełniane.
"Czas trwania"     (English subtitles)
Film o rodzinie Paszlów z Brańszczyka. Nauczyciele miejscowej szkoły, rodzice trzech córek i syna dziś 25 letniego, od urodzenia cierpiącego na porażenie mięśniowe. Witek nie mówi, przykuty do łóżka wymaga całkowitej troski. Opiekują się nim rodzice (matka niemalże bez przerwy) i siostry. Jest to film o chorobie, bólu, czychającej śmierci, która może stać się piekielna lub Boska i która jest emanacją nieskończonej miłości. Jest to także opowieść o odnajdywaniu - postrzeganiu w bliźnim o kalekim ciele, chorym nieuleczlnie - człowieczeństwa, osoby ludzkiej.         [19min]
Realizacja:   Studium Filmowe "Wir" AD1999; reż. Wojciech Staroń
Stefan Poniecki "I, Stefan"
"My mother, Julia Poniecka, came from a large family of 11 children. I don't know what the break-down was between brothers and sisters, but probably it was 5 and 6 or 6 and 5. My maternal grandfather, Franz Paschke, was an agronomist and came from Germany to work as such on the estate of my great-grandfather. A romance developed between him and the daughter. Her name was Żukowska, but I don't know her first name..."    [25 pages]

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation