RETURN

Fundacja im. Konstantego Piekarskiego w Calgary z przyjemnością zawiadamia, że po kilku latach społecznej pracy nad tłumaczeniem książki Konstantego Piekarskiego "Umykając piekłu. Wspomnienia polskiego oficera AK z Auschwitz i Buchenwaldu.", ukazało się pierwsze polskie wydanie tej pozycji.

Książkę można zakupić pod następującymi adresami:

Toronto
Stella i Marek Tarkowscy
    tel. (416) 695-9276
Stefan Pągowski
    tel. (416) 769-9593
Calgary
Bonifacy Pulwicki
    tel. (403) 289-9033

(Fundacja posiada jeszcze pewną ilość egzemplarzy angielskiej wersji tej ksiażki)

Konstanty (Kot) Piekarski
"Umykając piekłu.
Wspomnienia polskiego oficera AK z Auschwitz i Buchenwaldu"

Porucznik Konstanty Piekarski, walczy podczas kampanii wrześniowej 1939r. w Oddziale Artylerii Konnej. Zostaje ranny w bitwie pod Mokrą i trafia do szpitala znajdującego się na terenach wkrótce zagrabionych przez Armię Sowiecką. Ucieka stamtąd do Generalnej Guberni i rozpoczyna służbę w Armii Krajowej. Zatrzymany przez Gestapo, po ciężkich przesłuchaniach na Pawiaku, we wrześniu 1940 r. zostaje wywieziony do obozu Auschwitz. Tam wraz z legendarnym rotmistrzem Witoldem Pileckim tworzy ruch oporu. Działające w obozie podziemie organizuje ucieczki i pomoc więźniom, instaluje łączność radiową, przekazuje Komendzie Głównej AK cenne raporty i dokumenty. Rtm. Witold Pilecki, "Ochotnik do Auschwitz", uczestnik Powstania Warszawskiego, bohater i wspaniały syn Narodu Polskiego, zostal skazany przez rząd sowiecko-komunistyczny w Polsce, na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Autor opisuje także niesławną działalność komunistów w obozach koncentracyjnych, w tym Józefa Cyrankiewicza.

Piekarski był naocznym świadkiem męczeńskiej i bohaterskiej śmierci Świętego Maksymiliana Kolbe. W 1943 r. Piekarski zostaje wywieziony z KL Auschwitz-Birkenau do obozu w Buchenwaldzie. Pod koniec wojny, po ucieczce z obozu i dwudniowym marszu na zachód, Piekarski spotyka wojsko amerykańskie oraz żołnierzy AK z Powstania Warszawskiego. Utworzony z żołnierzy AK oddział walczy pod jego dowództwem z niemiecką 9. Dywizją SS w górach Harzu.

Po wojnie Piekarski służy w Armii Polskiej w Anglii, kończąc studia na uniwersytecie w Londynie z dwoma tytu(ami dyplomowanego inżyniera. Później doktoryzuje się z materiałoznawstwa i inżynierii biomedycznej na uniwersytecie w Cambridge. W 1951r. emigruje do Kanady, gdzie jako profesor obejmuje katedrę materia(oznawstwa na Uniwersytecie Waterloo w Ontario i prowadzi ją aż do przejścia na emeryturę w 1983 r.

Pod koniec życia, namawiany przez bliskich oraz współtowarzyszy niedoli i walki, pisze wspomnienia z tamtych okrutnych, obozowych lat. Książka jego, "Escaping Hell" napisana w języku angielskim, została wydana w Kanadzie w 1989r. Autor zamierzał wydać te wspomnienia w kraju i chciał drukować je w odcinkach w prasie polskiej. Niestety pogłębiająca się choroba serca i nagła śmierć, 6 grudnia 1990r., uniemożliwiły Piekarskiemu realizację tego zamiaru.

Prof. Czesław Rodkiewicz tak wspomina autora: "Nasza przyjaźń z Kotem Piekarskim zawiązała się w 1947 roku w czasie studiów akademickich w Anglii i przetrwała przez całe nasze życie. Ściślejszy kontakt osobisty z całą rodziną nastąpił w Kanadzie. Z perspektywy czasu ciekawym było to, że czy to na polu golfowym, czy na wycieczkach wędkarskich, czy przy brydżu, czy towarzyskich wieczorach nigdy nie rozmawialiśmy o naszych przeżyciach z czasów niemieckiego niewolniczego poniżenia. Ten aspekt jednak spontanicznie stał się słowem w jego książce "Escaping Hell".

W swojej osobowości Kot miał coś mistycznego. Był w poszukiwaniu prawdy religijnej. Zajmował się filozofią życia. Kochał przyrodę i troskliwie opiekował się swoim wiernym syjamskim kotem. W poszukiwaniach swoich przejawiał wysoką inteligencję, a w miłości do ziemi ojczystej nostalgię.

Kot żył pełnią życia. W tej pełni ważnym elementem była pomoc innym. Tutaj nie szczędził On ani czasu, ani swoich wpływów, ani kosztów gdy chodziło o pomoc.

W mojej wdzięcznej pamięci i sercu przyjaciela Kot pozostaje dzielnym człowiekiem, który sam sterował własnym życiem pośród historycznych niepowodzeń naszego pokolenia."

Fundacja im. Konstantego Piekarskiego w Calgary postanowiła zrealizować zamysł autora i prezentuje pierwsze polskie wydanie tej książki.

Konstatny Piekarski Memorial Foundation

Calgary, Canada, AD 2005

RETURN