Miłość i Odpowiedzialność

RETURN
Czcij Ojca i Matkę...      dr Mieczysław Guzewicz   
Mieczysław Guzewicz doktor teologii biblijnej, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji do spraw Rodziny. Pracuje jako katecheta, prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Jest autorem licznych publikacji z zakresu wychowania dzieci oraz małżeństwa i rodziny oraz książki "Małżeństwo- tajemnica wielka". Prowadzi liczne konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców.
zapisz
1:46min
słuchaj
Mocni Miłościa      dr Mieczysław Guzewicz    zapisz 1:17min słuchaj
Prawdziwa męskość fundamentem ojcostwa      dr Mieczysław Guzewicz    zapisz 44min słuchaj
Odpowiedzialność - Jestem odpowiedzialny za mój kwiat      dr Wanda Półtawska
Wanda Póltawska doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Od początku działalności zawodowej prowadzi poradnie młodzieżowe i małżeńskie. W ciągu 50 lat swojej działalności przyczyniła się do powstania Instytutu Teologii Rodziny przy PAT. Prowadzi wykłady na Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Publikacje: "I boję się snów" - wspomnienia z Ravensbrück, "Samo życie", "Z prądem i pod prąd", "Stare rachunki", "Przygotowanie do małżeństwa", "By rodzina była Bogiem silna...".
Więcej informacji i materiałów na www.kul.lublin.pl/da
zapisz
60min
słuchaj
RETURN