Umykając piekłu
Escaping Hell

Design by Zofia Moczulak
Zofia Pilecka-Optułowicz - Przesłanie
Zofia Pilecka-Optułowicz - Foreword
Prof. Wiesław Wysocki - Wstęp
Brief an den Leser
Berichte aus Auschwitz
List do Czytelnika>
Raporty z Auschwitz
Letter to the Reader
Reports from Auschwitz
Brief an den Leser
Berichte aus Auschwitz
Lettre au lecteur
Rapportd' Auschwitz
Copy of the original reports
Stefan Pągowski - "Oświadczenie"
questions suggestions
Fragen Vorschäge

pytania sugestie
questions suggestions

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation