.Słowo wstępne
.Przyjazd do Auschwitz
.Terror i zniewolenie
.Wypaczone życie 
w wypaczonym ¶wiecie
.¦mierć Mietka 
i męczeństwo Ojca Kolbe
.O kostnicach i o koniach
.Opór

Tłumaczenie: 
Stefan Poniecki


Edycja i korekta:
Katarzyna Mąkowska
Kazimierz Klimek
Krystyna Konwisorz

1999 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation