RETURN


Calgary sierpień 1999 roku

Drogi Czytelniku,

Mamy nadzieję , że książka Konstantego Piekarskiego "Escaping Hell", którą przedstawiamy, wzbudzi zainteresowanie i przyczyni się do rozszerzenia wiedzy na temat obozów koncentracyjnych z okresu II Wojny Światowej, a w szczególności obozu w Auschwitz gdzie miliony ludzi - Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów i innych narodowości zostało wymordowanych przez faszystowskie Niemcy. Dołączamy do książki kopie oryginalnych dokumentów, które były opracowywane, przez Komendę Główną Armii Krajowej w Warszawie, na podstawie raportów przekazywanych przez Konstantego Piekarskiego z Auschwitz  i wysyłane następnie do Londynu; datowane były: 10 lipca 1943 (str. 1 i 2) oraz 12 sierpnia 1943 (str. 3, 4 i 5).

Autor byl Polakiem, ranny we wrześniu 1939 roku, po zagarnięciu Jego Oddziału Artylerii Konnej przez Armię Czerwoną ucieka do Generalnej Guberni i zaczyna działać w AK. Zostaje aresztowany przez Gestapo i po ciężkich przesłuchaniach wysłany, jednym z pierwszych transportów, do Auschwitz gdzie współorganizuje wśród więźniów jeden z oddziałów Armii Krajowej - dowodzonych przez legendarnego rotmistrza Witolda Pileckiego. Witold Pilecki, bohater i wspaniały syn Narodu Polskiego, zostal skazany w 1948 roku, przez rząd sowiecko-komunistyczny w Polsce, na karę śmierci - wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Konstanty Piekarski jest również świadkiem męczeńskiej i bohaterskiej śmierci Świętego Maksymiliana Kolbe.

Udaje mu się nie tylko przeżyć piekło obozów zagłady ale i zachować najcenniejszą rzecz - człowieczeństwo. Krótko przed zakończeniem wojny, autor ucieka z obozu w Niemczech; potem Anglia, ukończony London University z tytułem Dipl.Ing.; emigracja do Kanady, doktorat na Cambridge University oraz praca i wykłady, przez ponad 30 lat, na uniwersytecie w Waterloo, Ontario.

Pod koniec życia, namawiany przez bliskich i współtowarzyszy niewoli, pisze wspomnienia o tamtych tragicznych latach. Zaczyna też pracować nad wydaniem polskim tej książki (książka napisana była po angielsku i wydana tylko w Kanadzie); myśli o drukowaniu jej w odcinkach w prasie polskiej. Nie zważając na pogłębiającą sie chorobę serca, ciągle aktywny, ciągle pełen energii i planów, umiera 6 grudnia 1990 roku w London, Ontario.

Obecnie, po wykupieniu od wydawcy całego nakładu książki, rozpropagowujemy "Escaping Hell" Konstantego Piekarskiego poprzez wysłanie kilkuset egzemplarzy do muzeum w Auschwitz, bibliotek, szkół , uniwersytetów i innych organizacji na całym świecie. Obecnie tłumaczymy książkę na język polski z myślą o dodaniu jej do naszej strony na internecie i wydaniu w Polsce.

Założyliśmy również fundację im. Konstantego Piekarskiego by nadal można było poszerzać wiedzę o tych tragicznych i ciągle niewystarczająco zbadanych wydarzeniach z okresu II Wojny Światowej, zwłaszcza wobec tak obecnie nabrzmiałych i żenujących sporów o Auschwitz.

 

Konstanty Piekarski Memorial Foundation
Małgorzata & Bonifacy Pulwicki
pulwicki@shaw.ca

 

Sponsorzy naszej akcji………bardzo dziękujemy!

 

RETURN